Desitin - o forţă europeană în domeniul CNS (sistem nervos central)

Desitin îşi concentrează eforturile de marketing pe continentul european. Într-un număr de ţări (ţări-cheie, în special în Scandinavia şi Europa de Est, precum şi în Elveţia), Desitin este prezent cu forţe proprii de vânzări, în timp ce în alte ţări Desitin îşi distribuie produsele prin parteneri.