Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website reprezintă o preocupare majoră a Desitin Pharma S.R.L. („Desitin”). Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de mai jos descrie ce date cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate pe website și cum sunt folosite.

 

Puteți vizualiza și imprima notificarea în integralitatea sa aici.

 

 

1.      Operator

 

Operatorul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu această ofertă online este Desitin Pharma S.R.L. („Desitin”); excepțiile sunt explicate în prezenta declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele noastre de contact sunt:

 

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

Tel.: 00402 1 252 3481

E-mail: office@desitin.ro

 

 

2.      Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

 

Pentru orice întrebări pe care le aveți despre această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau în general despre prelucrarea datelor dumneavoastră de către Desitin, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor:

 

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

E-mail: info@desitin.ro

 

 

3.      Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Date cu caracter personal sunt toate informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii sau identificatori online. Atunci când prelucrăm date cu caracter personal, aceasta înseamnă - de exemplu - că vom colecta, stoca, folosi, transmite sau șterge astfel de date. În continuare, vom preciza inițial scopurile prelucrării și temeiurile juridice ale prelucrării; apoi vom detalia categoriile individuale de date cu caracter personal pe care le-am colectat.

 

3.1.   Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

 

Noi precum și prestatorii de servicii pe care i-am contractat prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Precizăm că, în conformitate cu „interesul legitim” drept temei juridic, dumneavoastră aveți dreptul să exercitați un drept special de a vă opune prelucrării (a se vedea Drepturile utilizatorilor):

 

 

Nr.

Scopul prelucrării

Temeiul juridic al prelucrării

Descrierea interesului legitim în prelucrare, dacă este relevant

 

1.

Punerea la dispoziție a unui website pentru publicul general conform propriilor Conditii de utilizare

executarea unui contract, respectiv a interesului nostru legitim

Noi avem un interes legitim în a pune la dispoziție o prezență pe internet și pentru utilizatorii neînregistrați, pentru a oferi informații generale despre întreprinderea noastră.

 

2.

Punerea la dispoziție a unei zone website protejate pentru utilizatorii înregistrați (numai profesioniști din domeniul sănătății)

 

executarea unui contract

 

3.

Colectarea de informații statistice despre folosirea website-ului (așa-numita analiză web)

 

Interes legitim

Noi avem un interes legitim în a obține informații despre folosirea website-ului, în special pentru a ne îmbunătăți oferta.

4.

Urmărirea defecțiunilor și garantarea securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverul nostru web

 

Respectarea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și a interesului nostru legitim

Noi avem un interes legitim în a îndepărta defecțiunile, a garanta securitatea sistemului, precum și a detecta și trasa accesurile neautorizate sau încercările de acces neautorizat.

5.

Protejarea și apărarea drepturilor noastre

Interes legitim

Noi avem un interes legitim în a ne exercita și a ne apăra drepturile.

 

 

3.2.     Datele colectate în mod automat

 

Pe durata vizitei dumneavoastră pe website, Desitin colectează în mod automat următoarele date de acces, care sunt relevante pentru securitatea sistemului și securitatea datelor, în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului web. Acest lucru implică în special următoarele date:

 

 • Domeniul și Gazda, din locul de unde folosiți internetul;
 • Adresa de internet a paginii web, din locul de unde ați ajuns la acest website prin intermediul unui link;
 • Data și ora;
 • Durata și selectarea paginilor web vizitate pe website-ul nostru;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Adresa Internet Protocol (IP) a computerului dumneavoastră;
 • Sistemul de operare și informații despre programul de navigare folosit, inclusiv aplicațiile de tip add-on instalate, dacă există (de exemplu pentru flash player); și
 • Codul de stare http (de exemplu „Cerere reușită” sau „Fișierul solicitat nu s-a găsit”).

 

Fișierele jurnal sunt stocate timp de maxim șapte zile în scopul urmăririi defecțiunilor și garantării securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverele noastre web, iar apoi sunt șterse, cu excepția cazului în care un caz suspect de acces nelegal la serverele noastre web a intervenit până la acel moment. Fișierele jurnal sunt analizate numai în astfel de cazuri suspecte și numai de către persoane autorizate. Fișierele jurnal ce trebuie să fie stocate în continuare în scop probatoriu sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a cazului respectiv, și pot fi înaintate către autoritățile de investigații sau avocați în măsura necesară. Fișierele jurnal sunt de asemenea stocate pentru analiza web, totuși fără adresa IP (completă). În scopul analizei web, fișierele sunt evaluate doar în formă agregată (pentru detalii a se vedea Analiza web).

 

3.3.  Prelucrarea altor date cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal sau datele comerciale sunt colectate doar de la dumneavoastră atunci când ni le furnizați în mod voluntar, de exemplu atunci când vă înregistrați la Desitin, când comandați broșuri sau când trimiteți o solicitare către Desitin prin intermediul unui formular de contact. Aceste date sunt colectate, prelucrate și folosite numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și este permis în mod legal, sau sub rezerva consimțământuluidumneavoastră (de exemplu pentru a prelucra o comandă de broșuri, a înregistra și a verifica apoi autorizarea accesului pentru zonele protejate de pe website-ul nostru, sau pentru a răspunde unei cereri). Nu se creează nici un link între detaliile care vă privesc și datele colectate în mod automat.

 

3.4.   Zonele protejate ale website-ului Desitin

 

În baza cerințelor legale din legea privind publicitatea la medicamente, accesul la zonele specifice ale website-ului Desitin („zone protejate”) este rezervat cercului de profesioniștii din domeniul sănătății. Pentru a accesa zona protejată, puteți să folosiți propriul vă înregistrați la noi („Desitin Login”).

 

Atunci când vă înregistrați pentru „Desitin Login”, vă rugăm să furnizați date cu caracter personal cum ar fi prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail ale dumneavoastră, profesiunea dumneavoastră precum și alte detalii facultative. Atunci când este necesar, puteți modifica sau șterge oricând datele pe care le-ați îintrodus. Dacă veți șterge orice detalii care sunt obligatorii pentru a vă înregistra (astfel de detalii sunt marcate cu un asterisc*), noi vom putea cu toate acestea să nu vă mai oferim acces la zona protejată prin intermediul „Desitin Login”. În acest context vă rugăm să aveți în vedere de asemenea informațiile furnizate în secțiunea Obligația de a furniza date.

 

După ce vă înregistrați în zona protejată prin intermediul „Desitin Login”, noi vă vom acorda un așa-numit ID de sesiune. Acest lucru ne permite să vă alocăm contul, astfel încât nu va mai trebui să repetați procedura de înregistrare în timpul unei sesiuni de navigare. După ce sesiunea de navigare ia sfârșit sau după ce veți ieși din cont, ID-ul de sesiune va fi din nou șters.

 

Veți putea întotdeauna să anulați înregistrarea din zona protejată a website-ului Desitin. În acest scop vă rugăm să selectați „Ștergere cont” din contul dumneavoastră din meniul „Modificare date utilizator”. În mod alternativ, vă rugăm să ne contactați la datele de contact din secțiunea Contact. Vă rugăm să țineți cont că această anulare a înregistrării conduce doar la ștergerea datelor care nu sunt supuse oricăror perioade legale de păstrare.

 

Atunci când datele dumneavoastră sunt prelucrate în legătură cu DocCheck, acest furnizor este singurul responsabil. Desitin primește de la DocCheck doar confirmarea că sunteți autorizat să folosiți zona protejată.

 

 

3.5.       Destinatarul datelor cu caracter personal

 

3.5.1.    Divulgarea datelor către alți operatori (generalități)

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în principiu transferate numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și către alți operatori numai în cazurile în care este necesar pentru a executa contractul, atunci când noi sau terțul avem un interes legitim într-o astfel de divulgare, sau atunci când v-ați dat consimțământulîn acel scop. Mai mult, datele se pot transfera altor operatori în măsura în care noi avem obligația de a realiza o astfel de divulgare conform prevederilor legale sau deciziilor executorii emise de autorități publice sau instanțe competente.

 

3.5.2.    Prestatorii de servicii (generalități)

 

Desitin își rezervă dreptul de a angaja prestatori de servicii pentru prelucrarea de date (de exemplu, Desitin poate contracta un prestator de servicii pentru a vă transmite materialul cu informațiile solicitate; în acest scop societatea de curierat trebuie să cunoască numele și adresa dumneavoastră precum și materialul solicitat în mod specific). În aceste cazuri Desitin va încheia contracte de prelucrare cu prestatorii de servicii în măsura în care este necesar.

 

Concret, este vorba despre următoarele tipuri de prestatori de servicii:

 

 • prestatori de servicii IT (suport tehnic), Germania;
 • furnizori de instrumente de analiză cu sediul social în Germania (pentru detalii a se vedea Analiza web).

 


3.5.3.               Divulgarea către destinatari din afara SEE

 

Noi am putea transmite datele cu caracter personal și către destinatari care își au sediul social în afara SEE în așa-numitele țări terțe (de exemplu prestatori de servicii care lucrează pentru noi în calitate de persoane împuternicite de către operator). Țările din afara SEE sunt țări care nu fac parte din Spațiul Economic European, cum ar fi de exemplu Statele Unite ale Americii. Într-un astfel de caz ne asigurăm înainte de divulgare că fie un nivel adecvat de protecție a datelor există la destinatar (de exemplu pe baza unei Decizii a Comisiei UE privind caracterul adecvat pentru țara în cauză în conformitate cu Articolul 45 din RGPD, pe baza unei auto-certificări a destinatarului pentru Scutul de Confidențialitate UE-SUA coroborat cu Decizia corespunzătoare a Comisiei privind caracterul adecvat conform Articolului 45 din RGPD, sau pe baza unui acord privind clauzele contractuale tip UE aprobate de Comisia Europeană cu destinatarul în conformitate cu Articolul 46 din RGPD), sau că ne-ați dat consimțământulexplicit privind divulgarea.

 

Veți putea obține de la noi o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe și un exemplar din reglementările convenite în mod expres pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact.

 

3.6.   Durata stocării; perioade de păstrare

 

In principiu, noi vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru furnizarea acestui web-site și a serviciilor aferente, sau după cum avem un interes legitim în a continua stocarea (de exemplu putem să avem încă un interes legitim în marketingul prin poștă chiar și după executarea unui contract). În toate celelalte cazuri vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția datelor pe care trebuie să continuăm să le stocăm pentru a ne conforma obligațiilor legale (din cauza perioadelor de păstrare prevăzute de legislația fiscală și comercială suntem, de exemplu, obligați să păstrăm documente cum ar fi contracte pentru o anumită perioadă de timp).

 

Se vor aplica următoarele perioade specifice de păstrare:

 

 • Date colectate în mod automat (din motive de securitate): 7 zile;
 • Instrumentul de analiză Matomo: Datele sunt păstrate permanent în formă anonimizată.
 • Datele de înregistrare: Aceste date sunt păstrate până când dumneavoastră le veți șterge sau până când ne veți transmite o instrucțiune în consecință; înregistrările care nu sunt active sunt șterse la expirarea unei perioade de 4 ani;
 • Datele pe care ni le puneți la dispoziție în legătură cu comandarea unei broșuri sunt șterse după 1 an;
 • Puteți găsi informații despre durata stocării de cookie-uri pe care noi le folosim în următoarea secțiune Cookie-uri.

 

4.   Cookie-uri
 

Unele pagini web de pe website-ul Desitin folosesc așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici stocate pe computerul utilizatorului atunci când vizitează un website. Cookie-urile pot stoca diverse tipuri de date și pot ajuta la oferirea de funcții suplimentare (și astfel website-ul devine în întregime mai prietenos cu utilizatorul, mai eficient și mai sigur). Dacă se folosesc cookie-uri, acestea nu conțin nicio dată cu caracter personal, decât dacă v-ați dat consimțământulexplicit.

 

Noi folosim cookie-uri pe durata procesului de înregistrare pentru a facilita accesul nou la un mediu online protejat de parolă, pentru că datele stocate în cookie vă scutesc de reintroducerea ID-ului de utilizator și, când este nevoie, a parolei. În plus, noi folosim cookie-uri în cadrul formularelor de comandă pentru a vă scuti de introducerea în mod repetat a detaliilor dumneavoastră personale în timpul unei vizite unice pe website-ul nostru. În ambele cazuri este vorba de „cookie-uri de sesiune” care se șterg în mod automat atunci când închideți programul de navigare.

 

Desitin folosește de asemenea cookie-uri de analiză în legătură cu analiza web (a se vedea Analiza web).

 

Puteți găsi în continuare un rezumat al cookie-urilor pe care le folosim, care vă va informa despre scopul și tipul de cookie în cauză, și durata de stocare respectivă.

 

Scopul Cookie

 

Tip de Cookie

Denumirea aplicației

Denumirea Cookie

Durata de stocare

Cookie funcțional

De sesiune

DocCheck Login /

Professionals Login

 

ap_docchecklogin_redirect

Sesiune de

navigare

Cookie funcțional

Permanent

Reference to Cookie

 

cb-enabled

1 an

Cookie funcțional

De sesiune

Selected font size

 

 

7 zile

De analiză

De sesiune

Matomo (anterior Piwik)

 

_pk_ses.1.4758

Sesiune de

navigare

De analiză

Permanent

Matomo (anterior Piwik) ID

(alocare: vizitele aceluiași utilizator la momente diferite)

 

_pk_id.1.4758

1 an

 

Desigur puteți seta programul dumneavoastră de navigare pentru ca acesta să nu stocheze cookie-urile noastre pe unitatea de hard drive selectând „A nu se accepta cookie-uri” din setările programului dumneavoastră de navigare. Vă rugăm să aveți în vedere că anumite caracteristici ale website-ului nostru pot să nu fie disponibile sau să nu mai poată fi folosite în mod practic, dacă ați dezactivat folosirea de cookie-uri.

 

Opțiunile de setări nu acoperă cookie-urile setate de alți furnizori în timpul vizitei dumneavoastră pe paginile web ale terților.

 

 

5.      Analiza web

 

5.1.   Matomo (anterior Piwik)

 

Website-ul nostru folosește serviciul de analiză web Matomo, care analizează accesurile vizitatorilor pe website. Matomo generează Cookie-uri pentru a analiza fișierele jurnal ce indică utilizarea de către dumneavoastră a website-ului nostru. Aceste date sunt stocate pe un server din Germania. În calitate de utilizator, veți rămâne anonim pentru noi, din moment ce adresa IP este anonimizată înainte de stocare. Datele nu sunt divulgate terților. Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și analiza acestor date, vă rugăm să schimbați setările cookie din programul dumneavoastră de navigare în consecință. Acest lucru poate conduce la o situație în care nu veți mai putea folosi website-ul nostru la capacitate întreagă.

De asemenea vă puteți opune colectării sau analizării datelor dumneavoastră prin acest instrument apăsând aici.

6.   Link-uri externe

 

Oferta noastră online poate include link-uri către pagini web ale terților. Noi nu avem nici o influență asupra prelucrării oricăror date cu caracter personal transferate către terți prin apăsarea link-ului (cum ar fi de exemplu adresa dumneavoastră IP sau URL de la website-ul nostru unde se află link-ul). Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Se va aplica notificarea terțului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

7.   Securitate

 

Salariații noștri precum și societățile de servicii pe care le-am contractat sunt obligați să păstreze caracterul secret și să respecte regulile din legislația aplicabilă privind protecția datelor.

 

Noi luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție împotriva riscului implicat și a vă proteja datele pe care noi le gestionăm, în special împotriva riscurilor ce rezultă din distrugerea, pierderea, modificarea neintenționată sau ilegală, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod continuu în acord cu dezvoltarea tehnologică.

 

 

8.   Confidențialitatea e-mail-urilor

 

Dacă trimiteți un e-mail către Desitin prin intermediul acestui website, aceste date sunt transmise în formă criptată.

 

 

9.   Drepturile pe care le aveți în calitate de Persoană vizată

 

Exercitarea drepturilor pe care le aveți: Pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată afectată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact. Vă rugăm să vă asigurați în acest scop că avem posibilitatea de a identifica în mod clar persoana dumneavoastră.

 

Dreptul la informații și acces: Aveți dreptul să primiți din partea noastră informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm orice date cu caracter personal care vă privesc și aveți dreptul să vă accesați datele pe care noi le prelucrăm.

 

Dreptul de rectificare și ștergere: Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, puteți cere ca datele dumneavoastră să fie rectificate sau completate. Dacă vă divulgăm datele unor terți, îi informăm despre rectificare în măsura prevăzută de lege.

 

Aveți dreptul să obțineți de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în mod special în cazurile în care:

 

 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • temeiul juridic pentru prelucrare a fost exclusiv consimțământul dumneavoastră, iar dumneavoastră v-ați retras acel consimțământ;
 • v-ați opus marketingului direct;
 • v-ați opus prelucrării bazate pe interesele noastre legitime ca temei juridic pe motive care se referă la situația particulară în care vă aflați și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 

Atunci când vă divulgăm datele unor terți, noi îi informăm despre ștergere în măsura prevăzută de lege. Vă rugăm să țineți cont de faptul că dreptul dumneavoastră de a șterge se supune unor restricționări. De exemplu, nu ne-am angajat sau nu ni se permite să ștergem orice date pe care avem obligația să le păstrăm din cauza perioadelor legale de păstrare. De asemenea, datele de care avem nevoie pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță sunt excluse de la dreptul dumneavoastră de ștergere.

 

Restricționarea prelucrării: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în special în cazurile în care:

 

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, și atunci până când vom putea să corectăm sau să verificăm exactitatea;
 • prelucrarea este ilegală și dumneavoastră solicitați restricționarea utilizării în loc de ștergere (a se vedea de asemenea mai sus);
 • noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de aceste date pentru a constata, exercita sau apăra drepturile dumneavoastră în instanță;
 • v-ați opus prelucrării din motive personale, și atunci până când se constată dacă interesele dumneavoastră sunt predominante sau nu.

 

Dacă există dreptul de a determina restricționare prelucrării, noi marcăm datele în cauză pentru a ne asigura că doar aceste date continuă să fie prelucrate în limitele strânse care se aplică acestor date restricționate (și anume în special pentru a apăra drepturi în instanță sau cu consimțământul dumneavoastră).

 

Dreptul la portabilitatea datelor: Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) ce va intra în vigoare de la data de 25 mai 2018, mai aveți dreptul să primiți transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat, sau să solicitați - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - ca datele să fie transmise unui terț.

 

Drepturi la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă respectiva prelucrare se bazează pe interesul legitim ca temei juridic. Mai aveți dreptul întotdeauna să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing. Vă rugăm să aveți de asemenea în vedere în acest context secțiunea Informații despre drepturile dumneavoastră la opoziție.

 

Retragerea consimțământului: Dacă ne-ați dat consimțământul pentru a vă prelucra datele, puteți întotdeauna să vă retrageți acest consimțământ cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră rămâne neafectată până la retragere.

 

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere: Aveți dreptul să depuneți o plângere la o Autoritate de Supraveghere. În acest scop puteți contacta în special Autoritatea de Supraveghere competentă la locul dumneavoastră de reședință sau statul federal, sau Autoritatea de Supraveghere competentă pentru noi. Aceasta este:

 

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

(„Responsabilul cu Protecția Datelor și Libertatea de Informare din Hamburg”)

Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 428 54 - 4040
Fax: +49 (0)40 / 428 54 - 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 

 

10.   Obligația de a furniza date

 

Ne puteți vizita website-ul și fără a ne divulga datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a vă înregistra și pentru a folosi „Desitin Login” aveți totuși obligația de a ne furniza datele cu caracter personal necesare pentru a stabili și executa contractul (de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail); noi vom marca aceste detalii obligatorii cu un asterisc*. Dacă nu doriți acest lucru, nu veți putea din păcate să folosiți „Desitin Login”.

 

 

11.   Modificarea declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Desitin își rezervă dreptul de a modifica prezenta declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale. Noi vom posta modificările pe acest website care vă afectează în mod considerabil sau care au impact asupra dumneavoastră și vom informa în avans utilizatorii înregistrați afectați. De asemenea vă rugăm să fiți la curent cu actualizările acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul nostru.

 

 

12.   Contact

 

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa specificată în secțiunea Operator.