Informații despre drepturile dumneavoastră la opoziție

Pentru a vă exercita drepturile, vă sfătuim să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

 

Desitin Pharma S.R.L.

Str. Sevastopol no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102, Sector 1,

RO-010991 Bucuresti

E-mail: info@desitin.ro

 

 

Opoziția la prelucrarea datelor pe baza „interesului legitim” ca temei juridic:

Aveți dreptul să vă opuneți întotdeauna prelucrării pe care noi o realizăm, atunci când se bazează pe interes legitim ca temei juridic. Atunci vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea acestor date doar pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță.

 

Opoziția la marketing direct:

De asemenea puteți să vă opuneți întotdeauna prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct („opoziție la activități promoționale”). Atunci vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, din motive de organizare, opoziția dumneavoastră și folosirea datelor dumneavoastră pe durata unei campanii care are deja loc se pot suprapune.